Třicetidenní program krásy díl.III

První krok: Ranní meditace a afirmace
Nejlépe je zahájit náš den meditací. Pohodlně se posadíme do křesla nebo na meditační podložku, zapálíme svíčku a ponoříme se na pět až deset minut do svých myšlenek, abychom se naladili na nadcházející den. K tomu nám může báječně posloužit čtení básně nebo kratšího textu, který nás inspiruje.
K meditacím patří i sedm předsevzetí kadžého dne. To nám pomůže najít se sám v sobě a zůstat během dne aktivní a bdělý.
Když se každé ráno ponoříme do meditace zjistíme, že jsme vyváženější  a cítíme se mnohem lépe. Je to základ našeho sebepoznání a lásky k sobě samým. Na tyto cviky můžete pohlížet jako na mentální jógové cvičení. Když si uvědomíte svoje myšlenky, pocity a chování, stanete se svobodnějšími a stabilnějšími.
SEDM PŘEDSEVZETÍ NA KAŽDÝ DEN V TÝDNU

Pondělí:
V naší ranní meditaci se zaměříme na uvědomělejší používání slov. Popřemýšlejte krátce o tom, jak byste mohli určité věci vyjádřit pozitivněji, a také jak se můžete zdržet kritiky či neplodného tlachání.
Můžete se poté cítit v mnohem lepší náladě. Cítim se posíleni a mít pocit, že váš život držíte lépe ve svých rukou.
Takto naladěni se budete moci vyjadřovat pozitivněji a zjistíte, že vaše slova mohou povzbudit či oslabit životní energie druhých.
Po jediném dni již uvidíte, jakou sílu mohou prostá slova ve skutečnosti mít.

Úterý:
Každá situace je šancí pro kreativní a pozitivní přístup k životu. Během meditace se zamyslete nad tím, jak vypadá vaše běžné každodenní chování.
Když stojíte před čímkoliv, ať už méně či více důlěžitým rozhodnutím, naslouchejte svému vnitřnímu hlasu a nejednete jen mechanicky nebo v návalu emocí.
Díky této meditaci si můžete srovnat priority pro tento konkrétní den, rozpoznat důležité od nepodstatného a soustředit se na to, co jste si pro tento den předsevzali.

Středa:
Mnohé z toho, co děláme, je určováno potřebami druhých, takže je těžiště našeho vnímání posunuto od nás směrem k jiným. Pomocí meditace si můžete uvědomit vlastní postoje a stanoviska a opět nalézt rovnováhu, míru soucitu a síly.
Behem dne se soustřeďte na to, abyste si tento pocit zachovali a všimněte si všeho, co vás obklopuje. Může to být například časový tlak a stres, protože jste sami rozkolísaní. V takových momentech byste se měli opět na chvíli zastavit a ajít svůj rovnovážný bod. Budete se moct lépe soustředit a jednat s lepší kontrolou.

Čtrvtek:
Snažte se, abyste se stali tím, kým chcete být. Když využijete svého talentu a schopností, a když se budete snažit dosáhnout svých cílů a dávat tak pro jeho dosažení ze sebe to nejlepší, stanou se vaše snahy skutečností.
S každým novým dnem se z vás bude stávat více takový člověk, jakým chcete být. Vydat se správným směrem znamená jednat v souladu s vašimi sny, ideály a cíly.
Během meditace se tedy zamyslete nad dalšími kroky, které můžete dnes v tomto smyslu podniknout. Využijte všech možností, které se vám nabízejí.

Pátek:
Vzpomínky mohou být jednak zdrojem radosti, ale zároveň nám mohou přinášet i zármutek nebo poučení. Během meditace si připomeneme řadu věcí, které jsme v minulosti navzdory překážkám úspěšně uskutečnili. Vzpomeňte si na své zkušenosti. Jak ty dobré, tak ty špatné vám mohou posloužit k dosažení vašich cílů.

Sobota:
Svůj den začněte meditací o tom, co vám ztěžuje život a vyvolává zbytečné konflikty ve vztazích. Všímejte si toho, jak reagujete, kdy jednáte předpojatě. Pomůže vám, pokud budete každého člověka poslouchat a ne jen přemýšlet nad odpovědí. Nenechte se strhnout emocemi.
Budete tak lépe přijímat ostatní bez předsudků a zároveň naslouchat vašemu nitru, které vám již samo pomůže nalézt správnou cestu.

Neděle:
Uveďte vaši lásku do praxe. Láska je čin. I náš program krásy je vyjádřením lásky.
Dnešní meditaci započněte poděkováním za dar vašeho života, krásu a úvaze, jak můžete ostatním vaši lásku projevit.
Dejte ostatním najevo, že si jich vážíte a jak jste vděční za jejich přítomnost ve vašem životě.V dalším článku si představíme druhý krok třicetidenního programu krásy, více se zaměříme na vaši krásu, očistné koupele a péči o vaši pleť.

Komentáře