Třicetidenní program krásy díl XII.

Dvanáctý krok: Vyrovnat se s minulostí, těšit se na budoucnost


Náš zcela zvláštní projekt- Píšeme svůj životopis


Jeden ze základních prvků těchto třiceti dnů je objevení sebe samých jako součást našeho programu krásy. K tomu nám může posloužit neobyčejné cvičení: Záznam těch nejvýraznějších událostí našeho života, rozdělený po sedmi letech. Když se budeme tomuto projektu věnovat po dobu jednoho měsíce, a občas jej doplňovat podle toho, jak budeme vzpomínat, poznáme se nakonec lépe. Naše představy o tom, co nás čeká, budou jasnější.

Procházíme každý rok našeho života a zapisujeme si všechny důležité události jako narozeniny, cesty, nemoci, úmrtí, stěhování nebo jiné významné vzpomínky. Začneme časovým úsekem od narození do našich sedmi let a poznamenáme si, nejméně pět důležitých událostí této části života. Možná nám zůstaly obzvláště živě v paměti některé vzpomínky na naši matku, možná to jsou vzpomínky na vztah k našemu otci, sourozencům či jiným blízkým osobám nebo na důležitější příhody z počátku školní docházky.

Stejným způsobem zachycujeme všechny události následující vždy v sedmiletých intervalech, přičemž nadpisy událostí zapisujeme do tvaru písmene U. Prvních dvaatřicet až třiatřicet let našeho života tvoří levou klesající polovinu tabulky, která znamená dobu zakotvení našeho těla a naší duše na zemi. Po třiatřicátém roce následuje pravá stoupající polovina, která označuje dobu, kdy se může projevit řada našich dosud dřímajících schopností.

Nyní se v naší tabulce pokusíme najít opakující se vzorce ve vztahu k naší dnešní situaci. Které ideály a sny chceme uskutečnit, co nám k tomu dosud napomáhalo resp. co nám v tom brání? Když těchto třicet dnů využijete k sebepoznání, budete překvapeni, jakou řadu vzpomínek to ve vás vyvolá a jaký nenadálý nadhled v tím získáte. Nejde o to, abyste zastavili minulost, nebo abyste se znovu vypořádávali s bolestnými zážitky, ale o to, abyste si vytvořili nový vztah k sobě samým, vztah, který je postaven na lásce, na soucitu a hlubokém porozumění.

Můj vlastní životopis mě velmi překvapil. Vždy jsem se považovala za silného a zdravého člověka, ikdyž jako dítě jsem bývala nemocná. Zjistila jsem také, že v době mého dospívání jsem byla velice výbušná, neměla jsem pokoru k sobě ani ostatním a obzvláště mě přitahovali dynamičtí a charismatičtí muži. Když jsem se začala zabývat sama sebou, stala jsem se dynamičtější, vyrovnanější. Začala se projevovat moje pýle a mé vůdčí schopnosti a zároveň jsem se soustředila více sama na sebe a na vztah ke svým pracovníkům. Když podstoupíte takové cvičení, budete překvapeni, co vše se o sobě dozvíte.


Čas pro nás

Může se vám zdát, že všech těchto dvanáct kroků nemůžete zvládnout, ale jak jsem již uvedla, není nutné, abyste je všechny striktně dodržovali. Většinu z nich lze jednoduše začlenit do vašeho každodenního života, a čím více jich uskutečníte, tím větší bude vaše odměna. Můžete tak pěstovat svůj vzhled a zároveň se spojit s nitrem. Vyžaduje to ale čas, důslednost a energii. Když si ale na sebe neuděláte čas, nebudete mít dostatek sil, abyste prožili život, podle vašich představ. Když se budete mít rádi, budete se sobě věnovat, vaše krása zazáří.


Konec měsíce

Teď na konci našeho programu krásy nastal čas, abychom jej zrekapitolovali. Co se změnilo? Jak se cítíte a jak se vám daří ve vztazích a v práci? Změnila se vaše pleť? Je viditelně hladší a jasnější? Cítíte se díky láskyplné péči, kterou jste si dopřáli celkově krásnější a volnější? Pokud ano, tak bylo předcházejících třicet dní korunováno úspěchem. Je čas abyste se sami řádně odměnili! Zároveň také pouvažujte o tom, zda byste nechtěli těchto dvanáct kroků zahrnout do vašeho života jako jeho pevnou součást.

Komentáře