Nejčastější úrazy u dětí. Jak jim předejít?

Vzhledem k tomu, že nastává doba dovolených a volna, je třeba připravit se i na to, že děti si mohou přivodit často zbytečně úraz.
Děti mají o prázdninách více volného času, který využívají zejména na zkoumání okolí a co hůře, zkoumají více tam, kde to neznají. Tedy v neznámém prostředí, které skýtá různé nástrahy. Děti by tedy měly být předem upozorněny na ty nejčastější typy úrazů a jak jim předejít.

Ptáte se, jaké jsou nejčastější úrazy dětí? Na co tedy děti připravit?Nejčastější typy úrazů:

1. pády - nejčastějším a dalo by se říci i nejvíce nebezpečným úrazem jsou pády a tím tedy myslím pády např. do komínů, do kanalizací, jímek, nádrží, studen, pády z mostů apod.

NELEZ NIKAM, KDE TO NEZNÁŠ!

2. kluzká podlaha - léto láká k vodě, děti často chodí bosé a neuvědomují si, jak je jednoduché uklouznout na mokré podlaze, dlažbě. Velmi nebezpečné pak jsou pády na zem s následným pádem do vody. V lepším případě je následkem takového pádu pouze boule na čele.

NEBĚHEJTE NA MOKRÉ PODLAZE!

3. pití chemikálií - děti velmi láká ochutnávat a jeden z běžných úrazů tak může být vypití chemikálií, v lepším případě pak děti skončí na záchodě, následkem může být i celková otrava apod. Starší děti můžete také poučit o piktogramech, které znázorňují, že se jedná o jed.

NIKDY NEPIJTE, CO NAJDETE!

4. ochutnávání plodů - dalším velmi podobným omylem u dětí, kterým si mohou přivodit velmi vážné zdravotní komplikace či otravu je ochutnávání plodů. Ty mohou být ale nejedlé či přímo jedovaté. Dětem se však plody mohou zdát podobné těm, které již jedly a tudíž si vůbec neuvědomují, co zrovna jedí.

NEJEZ NIKDY ŽÁDNÉ PLODY!

5. popáleniny- znáte to, když si děti dají do ohně klacík a pak s ním šermují? Za chvilku již zapomenou, že klacík pálí a popálenina je na světě. Děti nevnímají oheň jako nebezpečný, naopak je velmi přitahuje. Často může na jejich oděv přeletět jiskra. Ikdyž dítě zrovna nestrčí přímo ruku do ohně, ale stojí v jeho těsné blízkosti, může dojít k úrazu raz dva. A pozor! Žhavé uhlíky pálí víc než oheň a skákáním přes ně může také dojít k popáleninám.

NEHRAJ SI S OHNĚM. POPÁLENINY OPRAVDU MOC BOLÍ!

6. zásah elektrickým proudem - upozorněte své děti i na hry v blízkosti drátu s elektrickým napětím. Dosah elektrického proudu je až 1,5m od drátu s vedeným vysokeho napětím. To se může zdát jako bezpečná vzdálenost, ale..... Děti také upozorněte na to, aby venku nesahaly na žádné dráty, které např leží na zemi nebo jakoby nikam nevedou. Co kdyby byly pod proudem?

NIKDY SI NEHRAJ U DRÁTŮ VYSOKÉHO NAPĚTÍ!

7. střed a motorovými vozidly - Dávejte pozor na hry dětí u silnice. Stačí chvilka nepozornosti, vkročení do silnice.

NEHRAJ SI U SILNICE!

8. rozbitá hlava - Dbejte na to, aby děti měly na kole, koloběžce, skateboardu, lyžích, bruslích a při dalších aktivitách helmu a chrániče. Při pádu tak předejdete rozbité hlavě, odřeninám či jiným nepříjemnostem. Upozorněte děti, že nesmí jezdit ze schodů, do roklin, hlubokých výmolů, děr apod. Dobré je také dětem vysvětlit, že se jezdí po pravé straně. v případě, že se vyhýbá s dalším jezdcem, nedojde tak k nečekanému manévru a střetu. Stejně tak je dobré dětem připomenout, že jízda po silnici je nebezpečná. Ikdyž je silnice krásně rovná, jezdí tam auta a je třeba dodržovat předpisy.

VŽDY SI NASAĎ HELMU A CHRÁNIČE, KDYŽ JDEŠ JEZDIT!

9. záchrana tonoucího- možná si řeknete proč by nemělo dítě někoho zachránit, vždyť je to správné! Ale pozor, tonoucí může v zápalu boje o život stáhnout pod vodu zachránce a také jej utopit! Vždy je potřeba, aby dítě zavolalo na pomoc dospělého.

SÁM NIKOHO NEZACHRAŇUJ, IKDYŽ UMÍŠ PLAVAT!

10. skákání do vody- určitě si vzpomenete na spoustu případů lidí, kteří skákali do vody, kde nevěděli, jaká je hloubka. Pozor! Toto je opravdu velmi nebezpečné a časté! Úrazy tohoto typu však mohou být zcela fatální. Upozorněte své děti na to, co se může stát, co je pod vodou, jak poznají, kde můžou skákat.. Nechte je, aby samy prozkoumaly hloubku, bezpečnost pod hladinou apod.

NIKDY NESKÁKEJ DO VODY, KDE TO NEZNÁŠ!

11. koupání u jezu- další nebezpečí číhá u jezů, kde se točí podvodní víry, které dítě mohou stáhnout pod hladinu. Dítě pak nemá dostatek síly, aby vyplavalo nad hladinu a může utonout. Jedná se taktéž o velmi nebezpečnou a obvyklou chybu při koupání.

NIKDY SE NEKOUPEJ U JEZU!

Další typy na co dítě upozornit:
Když někoho vylekáš "na někoho bafneš", může spadnout a ublížit si! např. u schodů, nástupiště...
S ucpaným nosem a pusou nemůžeš dýchat, udusíš se! např. při hře s polštáři, dávání sáčku na hlavu..
Hračky plačky! Při hře dávejte vždy pozor, co je v okolí. např. děti se přetahují u radiátoru, u vody...

Dávejte pozor na sebe i svoje děti. STÁT SE TO MŮŽE, ALE NEMUSÍ!!!

Reklamní sdělení:
Nejčastěji se úrazy stávají dětem tam, kde to neznají. Proto buďte připraveni i na cestách, dovolených. Inspirujte se a doplňte si výbavu na cesty podle cestovní medicíny uvedené u nás na eshopu.
Přejeme vám všem, abyste si léto užili bez úrazů a mysleli pozitivně za všech okolností!

Komentáře